Welke handvatten biedt de in de culturele sector geldende Governance Code Cultuur? En hoe verhoudt de praktijk van bestuur en toezicht – in tijden van crises- zich tot deze theorie? Kortom: Governance in cultuur in tijden van crisis, #HoeDan? Deze workshop bestaat uit een tafelgesprek in samenwerking met Platform Governance in Cultuur. 

Korte beschrijving

Tal van gebeurtenissen, en niet in de laatste plaats de plotselinge opkomst van corona, vragen aandacht van directies, besturen en raden van toezicht van culturele instellingen. Maar ook in rustige tijden buigen ze zich over de vragen als ‘hoe realiseert onze organisatie waarde voor en in de samenleving?’, ‘hoe handelen wij integer en rolbewust?’, ‘wat is zorgvuldig besturen en hoe wordt zorgvuldig toezicht uitgeoefend?’ 

Weten wie waarvoor verantwoordelijk is en daarnaar handelen, is de kern van goed bestuur en toezicht. De Governance Code Cultuur 2019 is een instrument dat als doel heeft het bewustzijn van de rollen van bestuur en toezicht te stimuleren, faciliteren en optimaliseren. Je kunt de code toepassen op de interne bedrijfsvoering, maar ook op het effect van de missie, visie en strategie van de organisatie op de buitenwereld. In de workshop ga je met 16 deelnemers (2 per instelling) in gesprek over de waarde en werking van de Governance Code en het belang van bestuur en toezicht in de culturele sector. 

Interesse? Lees hier meer over de workshop goed bestuur en toezicht #HoeDan?

 

 

Leave a Reply