Skip to main content

Wat kun je als werkgever of als leidinggevende doen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan en wat zijn de te nemen stappen als er onverhoopt toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag?

Ongewenste omgangsvormen staan sinds enkele jaren hoog op de agenda.  Onder invloed van veranderende opvattingen en gewoonten en aangescherpt door de #metoo en Black Lives Matter beweging worden discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie/geweld op de werkvloer steeds meer als een probleem gezien dat aangepakt en nog liever voorkomen moet worden.

Programma

In twee bijeenkomsten ga je samen met trainer Alie Kuiper in gesprek over het vormgeven van structureel beleid voor sociale veiligheid binnen je organisatie. In de eerste bijeenkomst neemt Alie je mee in de terminologie en geeft je handvatten om aan de slag te gaan. In de tweede bijeenkomst bespreek je de genomen (of te nemen) stappen in je organisatie.

Voor wie

De bijeenkomsten zijn voor: leidinggevenden, leden medezeggenschapsraden, personeelsvertegenwoordigingen, HR managers/adviseurs en/of directeur-bestuurders/directies. Je kunt je per persoon inschrijven of met maximaal drie afgevaardigden per instelling. We raden je aan om met minimaal twee personen te komen.

Over de trainer

Alie Kuiper werkt al tientallen jaren op het thema sociale veiligheid en ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid over ongewenste omgangsvormen. Alie Kuiper heeft samen met het NAPK het recent uitgegeven beleidskader ‘veilig de vloer op’ geschreven. Zij is een bekende in de culturele sector en kan zich dan ook goed inleven in ‘onze’ problematiek.

Kijk in onze agenda wanneer de eerstvolgende training plaatsvindt.