Skip to main content

De themasessie over diversiteit en inclusie op 21 september was de opmaat naar een viertal verdiepende workshops en cursussen: digitale toegankelijkheid, inclusief werven, het schrijven van een plan van aanpak en intervisiesessies.

Workshop inclusief werven | 23 nov & 3 dec| 2 dagdelen | €100,00 (ex btw)

Diversiteit op de werkvloer heeft veel voordelen: het komt de creativiteit en efficiëntie ten goede en bovendien presteren divers samengestelde teams beter dan hun homogene evenknie. Maar veel culturele organisaties en instellingen hebben een homogeen personeelsbestand en hebben moeite dit te veranderen.

In deze eendaagse training gaan we aan de slag met de P van Personeel en leer je:

  • hoe je zorgt dat je organisatie voor een diverse doelgroep aantrekkelijk is om voor te werken
  • hoe je met je vacature een bredere doelgroep aanspreekt
  • waar je je vacature moet uitzetten
  • hoe je je sollicitatieprocedure vormgeeft

Meer informatie en inschrijven.

Cursus schrijf een plan van aanpak | 20 nov, 4 dec  & 8 jan | 10:00-12:00 | €75,00 (ex btw)

‘Meer diversiteit in de culturele sector en gelijke kansen voor iedereen’ staat prachtig op papier, maar hoe breng je dat in de praktijk? De Code Diversiteit & Inclusie kan ons daarbij helpen, maar het begint bij het formuleren van een heldere visie om van daaruit je doelen te stellen. In deze training ga je, onder begeleiding, aan de slag met het schrijven van een plan van aanpak dat níet onderin een la belandt. Ervaringen vanuit de praktijk worden gedeeld en blinde vlekken worden blootgelegd.

Na deelname heb je:

  • een heldere visie en missie op het gebied van D&I verwoord
  • de kansen voor jouw organisatie in kaart gebracht
  • realistische lange- en kortetermijndoelen geformuleerd
  • een stappenplan gemaakt hoe deze doelen te realiseren

Meer informatie en inschrijven.

Intervisie diversiteit en inclusie | 10 dec 14:00-16:30u, 14 jan 10:00-12:00u & 4 feb 10:00-12:00u | €95,00 (ex btw) 

Werken aan diversiteit & inclusie in je organisatie valt soms niet mee. Er zijn veel aspecten om aan te denken: gedrag, houding, organisatiecultuur, commitment, beleid, en strategie. De wil is er vaak wel, maar hoe implementeer je diversiteit en inclusie nu écht in je organisatie? We kunnen ons voorstellen dat je wel eens vastloopt en dat het kan helpen daar met anderen over te sparren. Herken je je hierin? Dan is D&I intervisie wellicht iets voor jou. In een kleine groep ga je onder professionele begeleiding aan de slag met vraagstukken uit de eigen praktijk. Hoe pakken anderen het aan? En hoe kun je elkaar verder helpen? D&I Intervisie zal starten met 3 bijeenkomsten van 3 uur om daarna een eventueel vervolg vorm te geven.

Meer informatie en inschrijven.

Workshop digitale toegankelijkheid | 10 dec | 14:00-17:00 | €50,00 (ex btw) 

Wil je ervoor zorgen dat iedereen ongeacht zijn of haar beperking toegang heeft tot alle (digitale) informatie, formulieren en gegevens van je organisatie? Dan is het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van je website een belangrijk aandachtspunt. In deze workshop neemt Eric Velleman van stichting Accesibility je stap voor stap mee in do’s and dont’s voor je website. Tijdens de workshop verkrijg je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, inzicht in het gebruik van je website en hoe deze wordt ervaren door bezoekers met een functiebeperking.

Meer informatie en inschrijven.

Leave a Reply