Skip to main content

De rechtsvorm die in de meeste gevallen voor een culturele instelling wordt gebruikt is een stichting. Maar wie bepaalt binnen de stichting het beleid? En wie neemt de belangrijke beslissingen? Het samenspel tussen zakelijk of artistiek leider/directeur en een bestuur of Raad van Toezicht is van groot belang om de doelen van de stichting zo goed mogelijk te verwezenlijken. Wat wordt er precies in ieders rol verwacht? En hoe organiseer je dat?

In deze digitale workshop word je onder begeleiding van Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends van het Platform Governance in Cultuur meegenomen in de inhoud van de Code en ga je aan de hand van dilemma’s uit het veld in gesprek met elkaar. Er is ruimte om, in een besloten omgeving, ervaringen uit te wisselen en dilemma’s uit de praktijk in te brengen.

 

Interesse? Lees hier meer over de workshop goed bestuur en toezicht #HoeDan?