Skip to main content
Cultuur Academy

Organisator

Cultuur Academy

Andere Organisatoren

Schakel025
Schakel025

Datum

04 dec 2020
Verlopen!

Tijd

10:00 - 12:00

Kosten

€75.00

Diversiteit en inclusie: cursus schrijf een plan van aanpak – vol

‘Meer diversiteit in de culturele sector en gelijke kansen voor iedereen’ staat prachtig op papier, maar hoe breng je dat in de praktijk? De Code Diversiteit & Inclusie kan ons daarbij helpen, maar het begint bij het creëren van handvatten om een heldere missie te kunnen formuleren en de daarbij benodigde doelen. In deze training ga je onder begeleiding aan de slag met het schrijven van een stappenplan dat níet onderin een la belandt. Ervaringen en kennis uit de praktijk worden gedeeld en blinde vlekken worden blootgelegd. Deze cursus wordt gegeven door inclusieconsulent Julius Thissen.

Programma

Na deelname heb je:

  • handvatten voor het formuleren van een heldere visie en missie op het gebied van D&I;
  • meer inzicht in blinde vlekken;
  • de leerdoelen en kansen voor jouw organisatie in kaart gebracht;
  • realistische lange- en kortetermijndoelen geformuleerd;
  • een stappenplan gemaakt om deze doelen te realiseren;
  • een overzicht van geschikte experts, trainers en coaches voor de nodige begeleiding.

Sessie 1: Introductie
Centraal staat het creëren van kennis over en transparantie in de missie. De focus ligt op het leren blootleggen van blinde vlekken en vertrouwd raken met ongemak.

Sessie 2: Verdieping
Je gaat de missie doorvertalen naar een realistische visie en concrete (leer)doelen. Welke kansen kent mijn organisatie? Welke leerdoelen helpen mijn organisatie verder? Wat is mogelijk op korte en wat op lange termijn?

Sessie 3: Verbinden
Het verbinden van de missie, visie en leerdoelen tot een plan van aanpak met concrete stappen. Het in kaart brengen van het netwerk dat kan ondersteunen bij het uitvoeren van het plan.

Ter voorbereiding van de sessies krijgen participanten opdrachten mee.

Voor wie?

Cultuurprofessionals die concreet aan de slag willen met diversiteit en inclusie binnen hun organisatie.

Over Julius Thissen 

Julius Thissen is beeldend kunstenaar, artistiek onderzoeker en inclusieconsulent. Zijn doel is om van de creatieve industrie een toegankelijke, diverse en inclusieve sector te maken en hij beoogt hiermee de emancipatie van ondergerepresenteerde gemeenschappen te bevorderen. Hij focust zich hierin in het bijzonder op de trans- en queer-gemeenschap. Hij doet dit door middel van lezingen, het organiseren van (artistieke) onderzoeksprojecten, het ontwikkelen van residenties, het cureren van exposities en het adviseren van musea en culturele instellingen.

Praktische informatie

De cursus is op: 20 nov, 4 dec & 8 jan van 10:00-12:00u en vindt (in verband met de maatregelen rondom corona) in eerste instantie digitaal plaats.
De kosten zijn €75,- (ex. btw)

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor deze cursus is niet meer mogelijk. Heb je interesse in deze cursus geef dit dan aan via info@cultuuracademy.nl dan brengen we je op de indien de cursus wordt herhaald.

Foto: Joost Klapmuts

Leave a Reply