Skip to main content
Cultuur Academy

Organisator

Cultuur Academy

Andere Organisatoren

Schakel025
Schakel025

Datum

07 mrt 2022
Verlopen!

Tijd

13:30 - 17:00

Kosten

€350.00

Training leidinggeven zonder macht (vol)

Jij bent verantwoordelijk om een bepaald resultaat te leveren in jouw organisatie maar hoe doe je dat toch? Je hebt immers met collega’s te maken die er ook wat van vinden en een cultuur binnen de organisatie waar jij je toe moet verhouden. Hoe jij hierin het beste aan het stuur kan staan waarbij je ook de ander begrijpt (en de ander jou begrijpt!) , krijg je mee in deze training van vier dagdelen. Er wordt ingegaan op jou als persoon, de rol die je hebt en de context waarin je moet bewegen. Dit samenspel wordt uitgebreid geoefend aan de hand van eigen casuïstiek onder leiding van trainer Peter van Biemen.

Kernwoorden van de training zijn: communicatie, begrijpen, beinvloeden, afspreken.

Programma

Elk dagdeel heeft een centraal thema. Daarbinnen worden de dagdelen zoveel mogelijk afgestemd op jouw persoonlijke vragen en casuïstiek.

Dagdeel 1. Het begrip ‘Rol’

Een rol word je niet gegeven, maar moet je ontdekken en oppakken. In het dagelijks leven vervullen verschillende soorten rollen in alle vormen en maten. Leidinggeven aan mensen en processen moet ontdekt worden op basis van een tweetal variabelen:

  1. Wat verwacht de organisatie van mij?
  2. Welke persoonlijke ambities wil ik vervullen?

Tijdens dit eerste dagdeel zullen we zien welke beelden over leiderschap er bestaan en welke verschillen en overeenkomsten zorgen voor een perspectief op leiderschap.

Dagdeel 2. Contractering

Een organisatie is gebaseerd op een groot aantal afspraken. Soms heel expliciet en soms bijna niet merkbaar. Het is de taak van de leidinggevende om klaarheid te brengen in afspraken, verwachtingen, perspectieven en resultaten. Het begrip contractering, hoewel misschien een heel zakelijke benadering, geeft houvast en helderheid.

We onderzoeken hoe afspraken tot stand komen en welke aspecten ervoor zorgen dat ze niet nagekomen (kunnen) worden. We zullen zien dat het credo afspraak = afspraak maar een een beperkte houdbaarheidsdatum heeft en werken aan technieken die een betere voorspelbaarheid hebben over de uitkomst van afspraken.

Dagdeel 3. Communicatiestijlen

Een Engelse organisatieadviseur heeft eens organisaties beschreven als: ‘there are no such things as organisations, only people who behave’. Hiermee maakt hij duidelijk dat, hoe de organisatie op papier ook beschreven is, het gedrag van mensen uiteindelijk doorslaggevend is. Het afstemmen van de juiste communicatiestijl op de situatie is voor leidinggevenden van cruciaal belang.

Tijdens dit dagdeel staan we stil bij de vraag welke communicatiestijlen bij de deelnemers dominant zijn en welke soms onderbelicht blijven. We oefenen op basis van casuïstiek in het oplossen van samenwerkingsproblemen en bieden perspectief op soms lastige communicatie verwarringen.

Dagdeel 4. Psychologische Spelletjes

In dit afsluitende deel onderkennen we de patronen in samenwerking en doorzien we de, soms voorspelbare, resultaten van disfunctionele samenwerking.

De deelnemers gaan aan de slag met hun eigen casuïstiek en wordt perspectief geboden op de ontstane groepsdynamiek. Ze doorzien de patronen in de communicatie en werken (vanuit de rol) naar een oplossing van de ervaren problemen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor mensen die hiërarchisch of functioneel leiding geven. Denk aan: teamleiders, project- of procesleiders, programmamanagers kwartiermakers, coördinatoren, MT-ers etc. Je wil jezelf zowel persoonlijk als professioneel verder ontwikkelen in je leiderschap. We werken in groepen van minimaal 8 tot maximaal 14 personen.

Praktische informatie

Kosten: €350,- excl. BTW voor vier dagdelen.
Locatie: We streven ernaar om de training op de werklocatie van de deelnemers te geven.
Data: Alle trainingen vinden op maandagmiddag plaats van 13:30 – 17:00. De trainingsdata zijn: 7 & 28 maart, 11 en 25 april.
Via Werktuig PPO kun je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding van de training. Lees meer over het Werktuig PPO.

Meer informatie

Heb je interesse maar wil je eerst nog wat meer weten, mail dan met de Cultuur Academy: info@cultuuracademy.nl of bel met Lille van de Cultuur Academy (06 25 27 03 62) of met Peter van Biemen, de trainer (06 10 77 43 67).

Door je aan te melden voor een van onze programma’s ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.