Skip to main content
Cultuur Academy

Organisator

Cultuur Academy

Andere Organisatoren

Schakel025
Schakel025

Datum

08 okt 2021
Verlopen!

Tijd

14:00 - 16:00

Subsidiespreekuur oktober – Focus: Oranje Fonds (geannuleerd)

Heb jij een project waar je subsidie voor wil aanvragen? Kom dan naar ons spreekuur. Elke maand organiseren Schakel025 en de Cultuur Academy een subsidiespreekuur. Samen kijken we welke fondsen of subsidies bij jouw project zouden kunnen passen.

Oranjefonds

In oktober is Mariëlle Hoeijmakers, programma adviseur van het Oranje Fonds te gast.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Daarom steunen wij iedereen die iets voor een ander wil doen. Dat doen we met kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning. We steunen jaarlijks zo’n 10.000 sociale projecten; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten tot taalprogramma’s voor nieuwkomers. Het gaat vaak om sociale projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving. Tijdens het speeddaten luisteren wij naar jouw initiatief en bespreken we samen met jou of en hoe dit initiatief aansluit bij ons Fonds.

Je kunt hier denken aan initiatieven die:

  • de leefbaarheid in buurten bevorderen, zoals buurtverenigingen, burenhulpdiensten of buurtmoestuinen;
  • willen verbinden en daarbij duurzaam en herhaald mensen bij elkaar brengen, waardoor er sociale netwerken kunnen ontstaan (te denken valt aan ontmoetingsruimtes of langdurige activiteitenprogramma’s);
  • met vrijwillige inzet andere mensen ondersteunen, zoals informele zorg of maatjesinitiatieven;
  • meedoen in de samenleving mogelijk maken;
  • gericht zijn op preventie, participatie en ondersteuning van mensen in armoede of met schulden ondersteunen;
  • gericht zijn op mensen die kampen met gevoelens van eenzaamheid (met bijzondere aandacht voor kwetsbaren en ouderen);
  • informele steun/zorg, zowel thuis als in de wijk/buurt, herstellen;
  • de veelvormigheid in de samenleving ten goede komen, zoals zelforganisaties, belangenorganisaties en gemengde sociale netwerken.

Natuurlijk kun je tijdens het subsidiespreekuur ook voor vragen over andere projecten waarvan je denkt of wil toetsen of deze aansluiten bij ons doelstelling terecht.

Praktische informatie

Het subsidiespreekuur Oranje Fonds is geannuleerd. Wil je alsnog graag in contact komen met het Oranje Fonds? Neem dan contact op via info@cultuuracademy.nl en laat het ons weten.

Foto: Lisa Maatjens