Bert Hogemans

 

Over

Sinds 2017 ben ik directeur-bestuurder van de stichting Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ). De bibliotheek streeft een maatschappij na waarin iedereen kan meedoen en richt zich hiervoor, naast leesplezier en culturele participatie, op ontwikkeling van informatievaardigheden. De focus in het strategisch beleidsplan voor 2020-2024 ligt op zichtbare waarde creatie voor de samenleving. Innovatie, klantbeleving en zichtbaarheid zijn hierbij essentiële onderdelen.

Met 100 medewerkers, 25 FTE flexkrachten en 500 vrijwilligers is de bibliotheek een flinke, maar nog altijd krap bemenste MKB-er. De omzet bedraagt 11 miljoen, waarvan zo’n 80% wordt bekostigd door de 6 gemeenten. Deze subsidiering staat continu onder druk.

Mijn kracht ligt in het navigeren in deze complexe maatschappelijke en bestuurlijke context. Het afwegen van belangen en het vertalen van ons verhaal naar de context en de belangen van uiteenlopende gesprekspartners. Het steeds vinden van gezamenlijke beweegredenen zonder daarbij het belang van de eigen organisatie uit het oog te verliezen. Deze vaardigheden deed ik op in mijn vorige leven bij diverse sales- management- en directiefuncties bij een ICT-dienstverlener.

Ik geloof in de kracht van ‘waarom?’ en daag je graag uit om scherp en precies je drijfveren en je meerwaarde onder woorden te brengen.

Schrijf je in voor een vragen(v)uurtje:

.
.
.
.

Locatie in overleg of tijdens een wandeling.

Foto: Marcel Krijgsman

Vragen(v)uurtje met Bert

Inschrijven Bert

1 Ticket geselecteerd.

Beschikbaar Tickets: 1
Het Inschrijven Bert ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.