Skip to main content

‘Meer diversiteit in de culturele sector en gelijke kansen voor iedereen’ staat prachtig op papier, maar hoe breng je dat in de praktijk? De Code Diversiteit & Inclusie kan ons daarbij helpen, maar het begint bij het creëren van handvatten om een heldere missie te kunnen formuleren en de daarbij benodigde doelen. In deze training ga je onder begeleiding aan de slag met het schrijven van een stappenplan dat níet onderin een la belandt. Ervaringen en kennis uit de praktijk worden gedeeld en blinde vlekken worden blootgelegd. Deze cursus wordt gegeven door inclusie consulent Julius Thissen.

Na deelname heb je:

  • handvatten voor het formuleren van een heldere visie en missie op het gebied van D&I;
  • meer inzicht in blinde vlekken;
  • de leerdoelen en kansen voor jouw organisatie in kaart gebracht;
  • realistische lange- en kortetermijndoelen geformuleerd;
  • een stappenplan gemaakt om deze doelen te realiseren;
  • een overzicht van geschikte experts, trainers en coaches voor de nodige begeleiding.

Kijk hier voor meer informatie over de cursus schrijf een plan van aanpak. 

Leave a Reply