Skip to main content

Speciaal voor jonge makers en nieuwe projecten hebben we verschillende fondsen.

Firestartfonds

Heb jij een idee voor een project, maar vind je het lastig om fondsen aan te vragen? Het Firestartfonds is bedoeld voor het inzetten van een fondsenwerver bij jouw project. Deze fondsenwerver stelt samen met jou een projectplan op, schrijft fondsen aan en kan het project helpen verantwoorden. Op 11 maart organiseren we een spreekuur over dit fonds.
Aanvragen kan t/m 8 april via de website van Schakel025.

Stroomversneller

De Stroomversneller is een subsidieregeling die nieuwe initiatieven in hun artistieke ontwikkeling steunt door ze ruimte te geven voor experiment. Het doel is om  initiatieven op een laagdrempelige manier in een stroomversnelling te laten komen, zonder te veel beperkingen en verplichtingen.
Aanvragen kan doorlopen via de website van Schakel025.

Groeispurt

Met de Groeispurt geven we jonge makers een extra steuntje in de rug en kunnen we de kunst en cultuur in Nijmegen nog meer laten bloeien.
Aanvragen kan doorlopend via de website van Groeispurt.