Skip to main content

Over Teddy

We hebben veel meer gezamenlijke belangen dan we ons vaak realiseren. Het bij elkaar brengen van die belangen maakt dat we sterker worden, in economisch en sociaal opzicht, in bereik en output, en structureel. Jezelf ten dienste stellen van de ander maakt jezelf vaak veel sterker dan je vooraf kon bedenken. Vanuit Lindenberg Cultuurhuis wil ik daar mijn steentje aan bijdragen.

Afspraak maken

Stuur een mail naar info@cultuuracademy.nl met daarin de naam van degene met wie je graag een Vragen(v)uurtje wil aanvragen. Wij brengen jullie met elkaar in contact en vervolgens stemmen jullie samen af welk moment en locatie hiervoor het beste uitkomt.